Din brug af dette websted, og de oplysninger der er tilgængelige på webstedet, er underlagt følgende vilkår og betingelser, som du accepterer, når du bruger webstedet. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, har du ikke tilladelse til at bruge webstedet og de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet.

Copyright © 2015 Fanefjord Fond. All Rights Reserved.

Alle former for skriftligt og grafisk indhold, software, scripting, video, lyde og andre former for materiale på dette websted er Fanefjord Fond’s ejendom. Dette indhold stilles til rådighed for kunder, medarbejdere og offentligheden af Fanefjord Fond i henhold til gældende lovgivning. Indholdet på dette websted kan når som helst og uden forudgående skriftlig varsel ændres efter Fanefjord Fond’s skøn. Det er ikke tilladt på nogen måde at ændre webstedet samt tryksager og billeder, der er udgivet af Fanefjord Fond. Ingen garanti. Fanefjord Fond afgiver ikke erklæringer eller garantier til indeståelse for, at adgangen til dette websted ikke afbrydes eller er fejlfri.

ALLE OPLYSNINGER AFGIVES AF FANEFJORD FOND, SOM DE ER OG FOREFINDES, OG UDGØR IKKE NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER STILTIENDE. FANEFJORD FOND AFGIVER IKKE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED OG IKKE-KRÆNKELSE.

Ansvarsbegrænsning

FANEFJORD FOND PÅTAGER SIG IKKE OVER FOR NOGEN PART ET ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIG ELLER ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUG AF DETTE WEBSTED SAMT I FORBINDELSE MED WEBSTEDER, DER ER FORBUNDET MED DETTE WEBSTED MED HYPERLINK, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING TABT FORTJENESTE, DRIFTSAFBRYDELSE, TAB AF PROGRAMMER OG ANDRE DATA PÅ BRUGERENS INFORMATIONS-HÅNDTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OGSÅ I TILFÆLDE, HVOR VI UDTRYKKELIGT ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOMME PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.