Fællesskabet Fanefjord Fond tilbyder et unikt behandlingstilbud benævnt “Væksthusmodellen“.

Her tilbyder vi i grove træk tre forskellige socialpædagogiske tilbud, udslusning og efterværn rettet mod hver sin målgruppe af unge.

Grundtanken i denne ide er, at de unge har mulighed for at flytte mellem de forskellige socialpædagogiske tilbud i takt med deres udvikling og deraf følgende ændrede behov for socialpædagogisk behandling.

De unge er kontinuerligt i det samme overordnede miljø selvom deres udvikling fordrer en ændring i behandlingsindsatsen.

På denne måde bevares etablerede personrelationer, og dette gør en flytning mindre kaotisk. En anden fordel ved “Væksthusmodellen” er, at de unge – gennem det kendskab, de under opholdet får til de øvrige behandlingstilbud – kan blive tilskyndet til at ”rykke frem” i systemet til en behandling, der forudsætter større selvforvaltning og social kompetence, og som samtidig åbner for større personlige frihedsgrader.

På denne måde kan “Væksthusmodellen” i sig selv have en gunstig indvirkning på de unges udvikling og behandling. Samtidigt bliver økonomien tilpasset, så den tilpasses de behandlingstiltag, der iværksættes og udgiften til anbringelsen reduceres gradvist.