Fællesskabet Fanefjord Fond.

Fællesskabet Fanefjord er et af de ældste socialpædagogiske tilbud i Danmark stiftet tilbage i 1973.
Vi består, i grove træk, af 3 forskellige opholdssteder/målgrupper, intern skole samt udslusning/efterværn i nedenstående struktur (Væksthusmodellen).

Væksthusmodellen

De unge kan blive indskrevet på hvilket som helst niveau i væksthusmodellen afhængigt primært af sociale og følelsesmæssige kompetencer og det er ingen betingelse, at de også indskrives på vores interne skole.

Download vores online brochurer for opholdssteder, projektafdeling eller fællesskolen. Klik på billederne

Modellen giver de unge muligheden for at ”avancere”, i takt med udvikling af primært sociale kompetencer og for anbringende myndighed deraf reduktion i de økonomiske omkostninger.
Et ”avancement” mellem Fondens interne tilbud, betyder at den unge kan beholde samme skoletilbud, samme netværk, samme fritidstilbud mm., idet alle vores tilbud er beliggende på Møn.
Ydermere vil et ”avancement” være til velkendte rammer, børn, unge og personale idet de enkelte steder laver aktiviteter sammen både skolemæssigt og i fritiden.

Overordnet er målgruppen børn og unge i alderen 12-18 år med sociale, følelsesmæssige og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder i forskellig grad.
Herudover er der mulighed for efterværn/udslusning mv. frem til det 23. år efter § 107.
Vi modtager ikke børn/unge med aktivt/massivt misbrug.
Vi har åbent 365 dage om året.

Vores interne skole er i tæt samarbejde med den lokale folkeskole, hvor vores elever også aflægger FSA og i øvrigt udsluses til i det omfang de vurderes klar til dette.
Dette kan både være fuldtid samt i enkelte fag afhængig af faglige og sociale kompetencer.

Overordnet arbejder Fonden ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang og er i 2011 blevet akkrediteret af Akkreditering Danmark.
Fonden har tilknyttet egen psykiater og psykolog, hvilket giver mulighed for hurtigt at iværksætte eksempelvis udredning/undersøgelse samt evt. medicinering.
Der ydes supervision til de enkelte personalegrupper 2 gange månedligt af ekstern supervisor/psykolog.

Med udgangspunkt i anbringende myndigheds handleplan, udarbejdes der i fællesskab med den unge, udviklingsplaner med fokus-/arbejdspunkter.
Disse revideres hver 3 måned, hvor evt. nye mål opstilles: således at den unge er bevidst om hvad der skal arbejdes med pædagogisk og hvordan.
Den unge har selv indflydelse på de enkelte punkter.

Vores opholdssteder er også placeret i rimelig transportafstand fra uddannelsesbyer som Vordingborg og Nykøbing Falster med dertil hørende gymnasier, tekniske skoler, HF samt andre relevante ungdomsuddannelser, hvis dette på sigt skulle være aktuelt.

Endelig skal nævnes, at Fondens takster er alt inklusiv og at der dermed ikke kommer uforudsete udgifter til anbringende myndighed.

Såfremt der måtte være behov for yderligere eller uddybende information, står vi selvfølgelig til rådighed.

I er selvfølgelig velkomne til at kontakte mig, hvis der er behov for yderligere eller uddybende information.
Ligeledes kommer jeg gerne på besøg hos jer for at informere om vores forskellige tilbud.

Administration

Storegade 16, 4780 Stege
Telefon: 55 86 12 98
E-mail: [email protected]
SE nr.: 41332328
Leder: Jesper Kronborg
[email protected]
Bogholder: Charlotte Danielsen
[email protected]
Henvendelser vedrørende pædagogiske ydelser rettes til Jesper Kronborg. Henvendelser vedrørende økonomi rettes til Charlotte Danielsen

Opholdssteder:

Knoppen
Baunehøjvej 6, 4792 Askeby. Godkendt 1999
Fanefjord
Fanefjord Kirkevej 53, 4792 Askeby. Godkendt 1972
Kernen
Kindvigvej 26, 4735 Mern. Godkendt 2016
Skolen:
Fonden Fællesskolen Skovhusevej 21, 4775 Mern

Bestyrelse

Steen Mulbjerg, cand. polit., bestyrelsesformand
Boris Velander, privatpraktiserende speciallæge i psykiatri
Gitte Blume, tidligere socialrådgiver og matchkonsulent
Tine Stark, medarbejderrepræsentant

Beliggenhedskommune og telefonnummer: Vordingborg Kommune 55363636

Samarbejdsaftaler

Vi samarbejder med alle relevante samarbejdsparter.
Godkendelse: Godkendt efter Lov om social service § 142, stk 5 og Folkeskolelovens § 20, stk. 2.
Tilsynsmyndighed: Socialtilsyn Øst