Servicestyrelsen har udfærdiget pjecer, der indeholder en lang række nyttige informationer til familier, såvel børn som voksne, omkring anbringelser uden for hjemmet.

Pjecerne er rettet mod børn og unge i aldersgruppen 10-18, samt aldersgruppen 18-23 og en pjece, der er rettet mod forældre til børn der skal anbringes, eller allerede er anbragt.

Det har du ret til. Til forældre hvis børn skal anbringes eller er anbragt.
https://www.servicestyrelsen.dk/filer/udgivelser/born-og-unge/pjecer-born-unge/3973.pdf

Det har du ret til. Til børn og unge 13-17 år, der skal anbringes – er eller har været anbragt.
https://www.servicestyrelsen.dk/filer/udgivelser/born-og-unge/pjecer-born-unge/3971.pdf

Det har du ret til. Efterværn: Unge og voksne 18-23 år som er eller har været anbragt.
http://www.servicestyrelsen.dk/filer/udgivelser/born-og-unge/pjecer-born-unge/3972.pdf

Download vores online brochurer for opholdssteder, projektafdeling eller fællesskolen. Klik på billederne

Modellen giver de unge muligheden for at ”avancere”, i takt med udvikling af primært sociale kompetencer og for anbringende myndighed deraf reduktion i de økonomiske omkostninger.