Fællesskabet Fanefjord Fond har en tværgående og koordinerende administrationsafdeling for alle fondens afdelinger i Storegade 16, 4780 Stege.

Baggrunden herfor er, at opgaverne vurderes løst mere effektivt og ensartet ved at være samlet i administrationsafdelingen i modsætning til at alle Fondens afdelinger selv skulle have personale til løsning af de administrative opgaver.

Al sagsbehandlerkontakt varetages ligeledes af Administrationsafdelingen for at sikre en ensartet, effektiv og fleksibel løsning af opgaverne.

Administrationsafdelingen er pr. 1/3-2012 sammensat således:
–         Jesper Kronborg (Leder) og
–         Charlotte Danielsen (Befuldmægtiget og økonomiansvarlig)

Fællesskabet Fanefjord Fond
Storegade 16
4780 Stege
Tlf. 55 86 12 98
Mail: [email protected]

Jesper Kronborg, Leder
Mobil: 61 20 41 73
Mail: [email protected]

Charlotte Danielsen, Befuldmægtiget
Mail: [email protected]