Fællesskabet Fanefjord Fond har Administrationsafdeling i Storegade 16, 4780 Stege.

Administrationsafdelingen løser en række tværgående og koordinerende administrationsopgaver for alle fondens afdelinger.

Baggrunden herfor er, at opgaverne løses mere effektivt, ensartet og dermed billigere ved at blive samlet i administrationsafdelingen, sammenlignet med at alle de øvrige afdelinger selv skulle have personale til løsning af de administrative opgaver. Blandt andet varetages al sagsbehandlerkontakt af Administrationsafdelingen for at sikre en ensartet, effektiv og fleksibel løsning af opgaverne.

Administrationsafdelingen er pr. 1/3-2012 sammensat således:
–         Jesper Kronborg (Leder) og
–         Charlotte Danielsen (økonomiansvarlig).

Fællesskabet Fanefjord Fond
Storegade 16
4780 Stege
Tlf. 55 86 12 98
Mail: [email protected]

Jesper Kronborg, Leder
Mobil: 61 20 41 73
Mail: [email protected]

Charlotte Danielsen, Bogholder
Mail: [email protected]