Fællesskabet Fanefjord Fond er jf. vedtægterne en ikke-erhvervsdrivende fond, hvis formål det er, at udbyde socialpædagogiske, psykologiske, undervisningsmæssige og sundhedsfaglige tilbud til udsatte børn og unge med psykiske, fysiske og/eller sociale problemer.

Hensigten er at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer og dermed sikre dem så høj grad af livskvalitet og selvstændighed som muligt.

De børn og unge, der er tilknyttet Fællesskabet Fanefjord Fond, er ofte kendetegnet ved, at de ikke har kunnet profitere af ophold i traditionelle skole- og undervisningsmiljøer.

Mange har flere afbrudte behandlingsforløb, inden de kommer til Fællesskabet Fanefjord Fond.

Fællesskabet Fanefjord Fond er 2015 godkendt af Socialtilsyn Øst.

Socialtilsyn Øst er ligeledes tilsynsmyndighed for Fællesskabet Fanefjord Fond.

Fællesskabet Fanefjord Fond er desuden godkendt af Vordingborg Kommune til at drive undervisningstilbuddet “Fællesskolen” i samarbejde med lignende Fond og Vordingborg Kommune er tilsynsførende på dette område.