Opholdsstedet Fanefjord er normeret til 9 børn/unge fordelt på 6 børn/unge i “Hovedhuset” og 3 børn/unge i udslusnings-/botræningsafdelingen og 7 medarbejdere og er et af de ældste opholdssteder i Danmark.

I sin nuværende form har opholdsstedet eksisteret siden 1985 og er beliggende i naturskønne omgivelser på Vestmøn.

Målgruppe
Målgruppen på Fanefjord er børn og unge mellem 12 og 18 år med sociale, emotionelle og/eller faglige vanskeligheder i forskellig grad. Fanefjord modtager både drenge og piger.

Fanefjord er endvidere godkendt til §107 frem til det 23’nde år

Vi har stor erfaring i at arbejde med bl.a.:
• Opmærksomhedsforstyrrelser
• Tilknytningsforstyrrelser
• Personlighedsforstyrrelser
• Angst
• Indadreagerende adfærd
• Omsorgssvigt
• ADHD

Vi lægger, igennem en anerkendende pædagogisk tilgang, stor vægt på at udvikle vores børn/unges sociale og følelsesmæssige kompetencer og har gode dokumenterede resultater med at fastholde vores børn/unge i skole-/uddannelsessystemet.
Fanefjord er i hovedhuset normeret til 6 pladser og derudover har vi, i tilknytning til hovedhuset, en separat botrænings-/udslusningsafdeling normeret til 3 pladser.
Både Fanefjord og Botræning/udslusningsafdelingen er godkendt til §107 til det 23’nde år.
Personalet består primært af uddannede pædagoger med stor erfaring med målgruppen og vi lægger stor vægt på hyppig og skemalagt supervision af ekstern psykolog (hver 14. dag) samt en høj grad af relevant efteruddannelse samt månedlige uddannelsesdage for den samlede personalegruppe.

Pædagogiske teorier og metoder
Opholdsstedet Fanefjord modtager som nævnt børn og unge med forskellige vanskeligheder og den pædagogiske indsats tager derfor udgangspunkt i den enkelte unges individuelle behov.
Som følge heraf er den pædagogiske indsats på Fanefjord ikke baseret på én bestemt pædagogisk teori eller metode, men metodevalget tilpasses den unges behov. Udgangspunktet for den pædagogiske indsats er dog i alle tilfælde grundlæggende baseret på en anerkendende tilgang til de unge.
I vores pædagogiske arbejde benytter vi bl.a. elementer fra følgende pædagogiske teorier og metoder:

  • Adfærdskognitiv Pædagogik
  • Relationspædagogik
  • Miljøterapi

Listen skal ikke opfattes som udtømmende, men indeholder nogle af de mest anvendte metoder.