Projektafdelingen tager sig af udfordrede unge, der indledningsvis ikke passer ind i målgruppe på de etablerede opholdssteder.

Derfor opbygges der et selvstændigt “enmandsprojekt” omkring den enkelte unge.

Projektet er alene tilpasset denne unge, og medarbejderne i projektet arbejder kun med dette ene projekt.

Tidsrammen kan variere meget – fra få uger til måneder – for de enkelte projekter.

Det er et af hovedformålene med det pædagogiske arbejde for alle vores børn og unge i projektafdelingen, at de skal overgå til ét af Fondens faste opholdssteder, så snart de vurderes klar til dette.

Projektafdelingen er normeret til 10 pladser og de er fordelt efter nedenstående model:

 


 

Dette giver en stor fleksibilitet indenfor projektafdelingen og sociale kompetencer kan trænes og opbygges under optimale forhold, hvor der både er plads samt ressourcer til at være sammen med andre børn/unge og til at være under mere skærmede forhold når/hvis der er behov for dette.

De unge kan indskrives direkte i hvilket som helst hus i projektafdelingen.

Der er tre hovedtyper af projekter for børn og unge, der varetages i Projektafdelingen.
– Skærmningsprojekter for unge, hvor behovet først og fremmest at holde dem væk fra det miljø, som er skadeligt for dem.
Årsagerne kan være, at de unge selv udøver skadelige aktiviteter eller, fordi der er skadelige aktiviteter rettet mod de unge.
– Udredningsprojekter for unge, hvis problemstilling endnu ikke er udredt.
I dette arbejde inddrages psykolog og/eller psykiater, samt andre relevante undersøgere som fx neurologer og fysioterapeuter.
– Behandlingsprojekter for unge, der har brug for at få korrigeret deres adfærd til et niveau, hvor de kan indskrives i et etableret behandlingstilbud.
Ofte er der elementer af alle tre projekttyper i projekterne.
Projektafdelingen er en pædagogisk meget fleksibel enhed, der kan tilpasses en lang række opgaver.