Fællesskabet Fanefjord Fond tilbyder en række forskellige socialpædagogiske tilbud rettet mod hver sin målgruppe af unge.

Vi bruger ofte betegnelsen “væksthusmodellen” om vores samlede behandlingssystem.

Grunden til det er, at de unge har mulighed for at flytte mellem de forskellige socialpædagogiske tilbud i takt med deres udvikling og deraf følgende ændrede behov for socialpædagogisk behandling.

De unge er kontinuerligt i det samme overordnede miljø selvom deres udvikling fordrer en ændring i behandlingsindsatsen.

På denne måde bevares etablerede personrelationer og gør en flytning mindre kaotisk og samtidigt kan relationerne til lokale netværk og aktiviteter bibeholdes idet alle vores tilbud er beliggende på Møn

En anden fordel ved væksthusmodellen er, at de unge – gennem det kendskab, de under opholdet får til de øvrige behandlingstilbud – kan blive tilskyndet til at “rykke frem” i systemet til en behandling, der forudsætter større selvforvaltning og social kompetence.

På denne måde kan væksthusmodellen i sig selv have en gunstig indvirkning på de unges udvikling.

For anbringende myndighed kan væksthusmodellen indebære en økonomisk fordel, fordi den unge ikke “fastholdes” i et dyrere tilbud, men – når den unges udvikling tilsiger det – med det samme kan rykke videre i systemet til et billigere tilbud.

Et socialpædagogisk forløb i Fællesskabet Fanefjord Fond kan således eksempelvis bestå i et indledende ophold i vores Projektafdeling med massiv voksenstøtte og ikke nødvendigvis nogen kontakt til andre unge.

Derefter rokering til Opholdsstedet Knoppen eller Kernen med megen voksenstøtte, pædagogisk støtte i skolen og begrænset socialt fællesskab med andre unge.

Senere flytning til Opholdsstedet Fanefjord med mindre voksenstøtte og mere socialt fællesskab med andre unge.

Afslutningsvis flytning til vores Udslusningsafdeling med voksenstøtte efter behov.

Der kan dog selvfølgelig også indskrives børn/unge direkte på ét af vores opholdssteder, hvis det skønnes at de tilhører den pågældende målgruppe.

Vi kan derfor rumme en stor variation af pædagogiske opgaver og ligeledes tilpasse vores tilbud til den konkrete opgave.

Samtidig bliver økonomien løbende tilpasset for anbringende myndighed, så den matcher de behandlingstiltag, der iværksættes.

Sideløbende med behandlingen kan alle unge i Fællesskabet Fanefjord Fond modtage undervisning i Fondens undervisningstilbud “Fællesskolen”.