Værdigrundlaget for Fællesskabet Fanefjord Fond er gældende for såvel voksne som børn og unge, og det består af følgende elementer:

Fællesskab: Vi lægger vægt på fællesskab, relationer og samhørighed.

Ansvarlighed: Vi lægger vægt på ansvarlighed.

Respekt: Vi lægger vægt på at anerkende og respektere det enkelte menneskes forudsætninger, behov og personlige potentialer.

Tryghed: Vi lægger vægt på et trygt, sundt og udviklende miljø præget af forudsigelighed, kontinuitet og omsorg og med en respektfuld omgangstone.

Selvforvaltning: Vi lægger vægt på at udvikle den unges selvværd, selvstændighed og kompetencer samt at støtte den unge i at skabe positive relationer til andre mennesker..