Fællesskabet Fanefjord Fond tilbyder diverse udslusningsforløb.

Som udgangspunkt er der til vores opholdssted “Fanefjord” tilknyttet en seperat lejlighed, hvor der kan etableres botræning, udslusning mv.

Den unge har her muligheden for at bo for sig selv og modtage hjælp og vejledning mht fx almindelige dagligdags rutiner, økonomi, budget, kontakt til offentlige instanser, ansøgninger til job og/eller uddannelse og meget mere og således være bedre rustet til evt. at skulle flytte i egen bolig.