Væksthusmodellen

Fællesskabet Fanefjord Fond tilbyder et unikt og langsigtet behandlingstilbud benævnt “væksthusmodellen”.

Grundtanken i denne specielle model er, at de unge har mulighed for at flytte eller “avancere” mellem vores forskellige socialpædagogiske tilbud i takt med deres udvikling og deraf følgende ændrede behov for socialpædagogisk behandling.

Samtidigt bliver økonomien tilpasset, så den tilpasses de behandlingstiltag, der iværksættes og udgiften til anbringelsen reduceres gradvist.

Fællesskabet Fanefjord Fond tilbyder i store træk, fire forskellige socialpædagogiske tilbud( to opholdssteder + enkeltmandsprojekter + udslusning/efterværn) rettet mod hver sin målgruppe af børn og unge.

Vi kan derfor rumme en stor variation af pædagogiske opgaver og ligeledes tilpasse vores tilbud til de konkrete opgaver.

En anden fordel ved væksthusmodellen er, at de unge, gennem det kendskab, som de under opholdet får til de øvrige behandlingstilbud, kan blive tilskyndet til “avancere” i systemet til en behandling, der forudsætter større selvforvaltning og social kompetence og som samtidigt åbner for større personlige frihedsgrader.

Der kan indskrives børn og unge på ethvert niveau i væksthusmodellen.

Samtidigt med det pædagogiske behandlingsarbejde kan alle vores målgrupper modtage undervisning i Fællesskabet Fanefjord Fonds undervisningstilbud “Fællesskolen”, med henblik på 9. og/eller 10. klasses afgangseksamen i de grundliggende fag

En eventuel “fremrykning” i væksthusmodellen vil altså betyde, at den unge kan bibeholde sit skoletilbud i de kendte rammer.